Zelfliefde

Er is niets zo aantrekkelijk als iemand die lekkerin zijn vel zit. We willen allemaal het allerliefste de gevreesde narcist, deextreme versie, vermijden, maar het is een ongelukkig feit dat zulke mensen ineerste instantie aantrekkelijk lijken.  

We denken misschien gelukkig te zijn, maar als wesingle zijn en dat liever niet zijn, kan dat voortkomen uit een gebrek aaneigenwaarde, diepgeworteld of niet.

 

Hoe kunnen we dus onszelf voorstellen als “gelukkigmet wie we zijn”? De afgelopen jaren hebben ons geleerd stil te staan bij dedingen die er het meest toe doen. Toch hebben velen van ons nog steeds moeiteom te begrijpen wie we zijn en wie we willen zijn. Zelfliefde / Jezelf Daten, betekentgewoon dat je in je eentje doet wat je wilt. Zelfdating kan je zelfverzekerdermaken en in contact brengen met jezelf, wat op zijn beurt romantische relatieszal doen bloeien. Dating gaat gepaard met een 'leer jezelf kennen'-periode envelen zullen nooit voorbij dit stadium komen als ze zichzelf niet kennen.

 

Als je jezelf nog nooit hebt gedate (de meestenniet), zie het als een begin van je reis naar meer eigenwaarde en acceptatie.Probeer een of meer van de volgende drie manieren:

 

1. Een bijeenkomst over mezelf

Denk aan een aandeelhoudersvergadering, eenlerarenrapport, een SWOT-analyse. Het doel is verbeterpunten te vinden ensucces te erkennen. Zo'n bijeenkomst over jezelf houden kan een kwetsbareervaring zijn, maak dus tijd vrij om dit te doen als je je goed voelt. Beginmet het inventariseren van je prestaties, doelen, mislukkingen en gevoelens enschrijf het op in een dagboek, zodat je er vóór de volgende bijeenkomst opterug kunt kijken. Onderwerpen kunnen zijn: financiën, beroepsleven, mentale enemotionele gezondheid, relaties, gezondheid, gedachten.

 

2. Schrijf een liefdesbrief aan jezelf

Dit is niet egocentrisch of ijdel bedoeld. Als jeniet van jezelf houdt, hoe kun je dan van anderen houden? Idealiter bevat dezebrief: hoogtepunten van je beste eigenschappen, excuses voor slechte dingen dieje jezelf hebt aangedaan, het accepteren van je fouten, en steun voor jedromen. Kom erop terug als je dingen voelt wegglijden.

 

3. Uitdagingskaarten

Deze zijn een manier om routine en sleur tevermijden. Gebrek aan spontaniteit en opwinding kan iemand depressief maken.Maak een pak kaarten met daarop willekeurige uitdagingen voor jezelf: “geef eenfeestje”,  “stop een slechte gewoonte” “steuneen goed doel” “neem contact op met iemand met wie je het contact hebt verloren”“zet je telefoon een dag uit” “kook een nieuw recept” “neem een vakantie ergensanders” “rij ergens willekeurig heen” “help vandaag een vreemde” “test eennieuwe sportieve activiteit” “begin een gesprek met een willekeurig persoon”enzovoort.  Leer jezelf beter kennenterwijl je plezier maakt.