Nieuwjaarsresolutie: Breng Onmiddellijke Verandering Teweeg

Mark Twain zei: "Tijd is een menselijkeconstructie, gecreëerd om te voorkomen dat alles tegelijk gebeurt.”  En meer zelfs, eigenlijk kan álles in eenoogwenk veranderen.  

 

Laat de slechtheid van de wereld jou niet raken - hetkan namelijk allemaal in een seconde veranderen. Wij kunnen het allemaal in eenseconde doen veranderen. Het is niet zo moeilijk als we denken. Het feit datmensen meteen verliefd kunnen worden op iemand die ze nooit eerder hebben ontmoet,spreekt boekdelen. Als we dat kunnen, in één enkel moment zo’n drastischeverandering creëren, die het hele bestaan beïnvloedt, dan kunnen we werkelijk alles. 

 

Sommigen zeggen "alles gebeurt met eenreden", en schrijven dingen toe aan "het lot". Dit wordt dan eenexcuus voor apathie, want verandering kost tijd. Maar wij zijn de reden dat dingengebeuren, dus alleen wij kunnen dingen veranderen. Ons verschuilen in een mooihuis, een exclusief resort of zelfs in ons eigen hoofd, heeft geen zin. Wekunnen namelijk de dingen nú veranderen, ten goede, en wel meteen.  

 

Een toxische relatie beëindigen, er één beginnen waarje niet zeker van bent, de baan die je haat eindelijk opzeggen, stoppen metsuiker eten of alcohol drinken. Dat kan allemaal. Niet dat we denken dat hetmakkelijk is, of dat het geen tijd kost. En hierin zitten we dus fout. We moetenonszelf niet langer vergelijken met anderen, vooral met wie zijn echte zelf nietlaat zien. (Denk aan 'Het sociale dilemma' - de meeste uitvinders van socialemedia laten hun kinderen naar GEEN enkele sociale media kijken). Dingen die weniet echt leuk vinden, hoeven we niet meer te liken, mensen die we nietecht leuk vinden, hoeven we niet te pleasen… Het is tijd om onszelf eenste pleasen. Wanneer iemand ons een compliment geeft… waarom niet gewoondankjewel zeggen, in plaats van het compliment terug te gooien omdat we denkendat we het niet verdienen. We kunnen vriendelijker zijn, niet alleen omdat ereen PR gesponsorde hashtag voor bestaat. We kunnen geld besparen, zelfs watdoneren, beter nog, onze tijd doneren. We kunnen luisteren in plaats vanpraten. We kunnen dit doen wetende dat we niet de belangrijkste persoon terwereld zijn, voor een handjevol mensen, zijn we dat misschien wel.  

 

Hoemeer mensen kiezen voor verandering in goede zin, hoe mooier beter de wereld ervanwordt. Kijkt uit, 2023!